Disclaimer

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

• de eigenaar: de eigenaar van de website.
• gebruik(en): alle denkbare handelingen.
• u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
• de content: alle in de website aanwezige inhoud;

2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina/website die je thans bekijkt. 
Door de pagina te gebruiken
stem je in met deze disclaimer.

3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt
geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden
en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

6. Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk
toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Nadere informatie

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen. Wij behouden ons alle rechten voor.